A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Aktualności
 
 
Polska połączy kraje bałtyckie
Coraz bliżej synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim, co ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii. W rozmowach na ten temat, które odbyły się w siedzibie KE w Brukseli, uczestniczył również polski minister ds. energetyki Krzysztof Tchórzewski. Kolejne postępy w budowie tego fragmentu unii energetycznej zostaną zaprezentowane do końca maja przyszłego roku.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-12-19
 
 
Inwestycje w realną Europę
Już 278 mld euro zostało zainwestowanych w realną gospodarkę Europy z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W opublikowanym sprawozdaniu KE przedstawia, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do chwili obecnej, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-12-19
 
 
Czysta energia ze wsparciem
Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych. Zmniejszyła również opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez odbiorców określanych jako energochłonnych. Decyzja przyczyni się do dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej ochronie konkurencji.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-12-19
 
 
Zielone światło dla EFIS 2.0
Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia przedłużającego okres obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. To ostatni etap procedury, po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady z 13 września br.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-12-19
 
 
Urodziny Europejskiego Korpusu Solidarności
Rok po uruchomieniu Europejski Korpus Solidarności liczy już 42745 młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich, z czego 2166 rozpoczęło już pracę w 1434 organizacjach. - Uczestnictwo w EKS to nie tylko wspaniały sposób na okazanie solidarności. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą też rozwijać nowe umiejętności i wzbogacić swoje CV – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-12-19
 
 
Rolnictwo 2020
To sektor, który odniósł olbrzymi sukces – Unia jest wielkim eksporterem produktów rolno-spożywczych – tak o europejskim rolnictwie mówił w piątek 1 grudnia Jerzy Plewa. Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI) zaprezentował w Warszawie założenia komunikatu KE na temat przyszłości rolnictwa i produkcji żywności w UE po 2020 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-12-06
 
 
VAT trzeba płacić
Transgraniczne oszustwa związane z VAT są główną przyczyną uszczuplenia dochodów państw członkowskich i budżetu UE – przypomina wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. Komisja zaproponowała nowe narzędzia do zwalczania przestępstw tego typu. Chodzi m.in. dostęp do danych rejestracyjnych aut, aby przeciwdziałać sprzedaży nowych samochodów osobowych jako używanych by nie płacić VAT od całej wartości pojazdu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-12-06
 
 
Mniej, ale efektywniej
Przewodniczący Komisji Europejskiej powołał „Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności Robić mniej, ale efektywniej”. – W krytyczny sposób przyjrzymy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie UE faktycznie wnosi wartość dodaną – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-15
 
 
Antybiotyki XXI wieku
W Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach KE kolejny raz alarmuje o rosnącej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego jeszcze w tym roku rozpisany zostanie konkurs na projekty badawcze dotyczące tzw. leków innowacyjnych. Kontynuowana będzie też współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi dotycząca wiedzy o skutkach stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-15
 
 
Edukacja na całe życie
Mobilność, wzajemne uznawanie dyplomów, poprawa nauczania języków obcych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, wzmocnienie paneuropejskiego kanału informacyjnego Euronews. Komisja Europejska przedstawia swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. To część trwającej debaty na temat przyszłości Europy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-15
 
 
Prawda i fałsz w internecie
Musimy zapewnić obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans ogłaszając konsultacje społeczne na temat dezinformacji w internecie. Powstanie również grupa ekspertów, która ma m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, pokazać jego międzynarodowy wymiar oraz przedstawić zalecenia.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-15
 
 
Sprawiedliwa edukacja
Krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i stają się skuteczniejsze – wynika z tegorocznego Monitora Kształcenia KE. Potwierdza się jednocześnie, że poziom wykształcenia w dużej mierze zależy od środowiska społeczno-ekonomicznego, z jakiego pochodzą uczennice i uczniowie. - Należy podwoić wysiłki, aby przezwyciężyć te nierówności – powiedział komisarz Tibor Navracsics.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-15
 
 
Tej jesieni wiosna w gospodarce!
Gospodarka strefy euro jest na dobrej drodze, by w tym roku osiągnąć największe tempo wzrostu od dekady. Prognozowany wzrost realnego PKB wynosi 2,2 proc. - Dobre wiadomości nadchodzą z różnych stron: powstaje więcej miejsc pracy, rosną inwestycje, poprawia się sytuacja w finansach publicznych – zaznacza komisarz Pierre Moscovici. Polska odnotuje w tym roku wzrost rzędu 4,2 proc.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-15
 
 
Auta bez spalin
Bardziej restrykcyjne normy emisji dwutlenku węgla, wspieranie rozwiązań w zakresie mobilności ekologicznej w zamówieniach publicznych, rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. KE zaproponowała ambitne cele emisyjne dla nowych samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych, aby przyspieszyć przechodzenie na pojazdy nisko- i bezemisyjne. Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-15
 
 
Europejska konferencja o edukacji filmowej pt. ImagesThatMove
Już 21 listopada w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie odbędzie się europejska konferencja o edukacji filmowej pt. ImagesThatMove. Organizatorem wydarzenia jest Creative Europe Desk Polska we współpracy z FINA.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-08
 
 
XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej GWIEZDNY KRĄG – startujemy!
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg organizowanej od 2004 roku!
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-30
 
 
Tarcza Prywatności UE-USA
KE publikuje pierwsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania zasad mających na celu ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych. – To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-20
 
 
Unia bezpieczeństwa: bez kompromisów
Ryzyko terroryzmu nigdy nie będzie zerowe. (…) Pomagamy chronić przestrzeń publiczną, a zarazem odcinamy terrorystom dostęp do źródeł finansowania – deklaruje komisarz Julian King przedstawiając kolejne sprawozdanie dotyczące tworzenia unii bezpieczeństwa. Zakłada ona m.in. poszerzenie współpracy w ramach Europolu oraz utworzenie europejskiej jednostki wywiadu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-20
 
 
UE: rekordowe zatrudnienie
Spada bezrobocie i rosną płace - Komisja Europejska opublikowała najnowsze doroczne sprawozdanie dotyczące zmian na rynku pracy i wysokości wynagrodzeń. - Aktualny poziom zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano – przypomina komisarz Marianne Thyssen. Jednym z problemów m.in. w Polsce pozostaje niższe wynagradzanie pracowników tymczasowych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-20
 
 
VII Edycja Konkursu Młody Ekonomista
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Partnerem VII edycji Konkursu Młody Ekonomista organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi. Jest skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Temat VII edycji KME to Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
Dni Kariery i Mobilności w Warszawie
Młodzi naukowcy! Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych Dniach Kariery i Mobilności w Warszawie w dniach 24-26 października 2017 r. objętych patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, a także Polskiej Akademii Nauk, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
Bezpieczni w cyberprzestrzeni
Dla przestępców życie nigdy nie było tak łatwe. Rok temu komputery mieszkańców Europy zaatakowano 2 mld razy – mówił w Krakowie komisarz ds. unii bezpieczeństwa. W poniedziałek 9 października Julian King był gościem III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec. Podczas dwudniowej wizyty w Polsce komisarz odwiedził również siedzibę agencji Frontex, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz policyjne centrum szkoleniowe w Legionowie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
Przyszłość polityki spójności
Kryzys wprawdzie się już zakończył, jednak w wielu regionach pozostawił ślady. Polityka spójności jest im potrzebna, aby sprostać wyzwaniom dziś i w przyszłości – mówi komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska opublikowała siódme sprawozdanie w sprawie spójności, w którym bada sytuację w regionach UE, czerpie z doświadczeń z wydatkowania środków na spójność w latach kryzysu oraz przygotowuje podstawy polityki spójności po 2020 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
Nowa jakość kształcenia zawodowego
Przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, pragniemy ułatwić integrację młodych ludzi na rynku pracy – deklaruje komisarz Valdis Dombrovskis prezentując wniosek dotyczący wspólnych ram kształcenia zawodowego. Chodzi o bezpośrednie powiązanie teorii z praktyką, co ma przynieść wzrost zatrudnienia oraz podnieść kwalifikacje pracowników.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
Rośnie zatrudnienie w UE
Rekordowo wysokie wskaźniki zatrudnienia i poprawa sytuacji młodzieży – kwartalne sprawozdanie KE na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE przynosi wiele optymistycznych danych. - W porównaniu z ub.r. 2,2 mln pracowników więcej jest zatrudnionych na czas nieokreślony – podkreśla komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
Nasze morza i oceany
Ponad pół miliarda euro – tyle Unia Europejska zamierza przeznaczyć na 36 inicjatyw związanych z czystością i bezpieczeństwem mórz. Podczas konferencji na Malcie "Nasz ocean", po raz pierwszy organizowanej przez UE, omawiano wyzwania związane z akwenami morskimi – chodzi m.in. o zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ochronę ekosystemów, zmiany klimatu czy działalność przestępczą.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
IX Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Fundacja Dom Pokoju wspólnie z lokalnymi partnerami zorganizowali IX Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi. Rozgrywki z 16 września 2017 roku były rekordowe, jeśli chodzi o ilości uczestników. Zagrało w nich aż 30 drużyn, reprezentujących różnorodne środowiska. Mimo wielu różnic, cel był wspólny: "Nie dla rasizmu na stadionach".
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
KE wskazuje na błędy
Brak analizy rynków telekomunikacyjnych oraz niepełna transpozycja przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy tankowania gazu ziemnego i wodoru) – to zastrzeżenia dotyczące Polski, jakie znalazły się w październikowym pakiecie postępowań KE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
Zamówienia publiczne w parze z inwestycjami
Szybsze procedury oparte na technologiach cyfrowych, pomoc w wypełnienie wymogów prawnych – KE proponuje usprawnienie systemu zamówień publicznych. Co roku administracje w Europie wydają 2 biliony euro na zakup usług i towarów. - To kwestia szczególnie istotna do Polski, gdzie odsetek małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w przetargach jest ciągle zbyt niski – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-12
 
 
UE-Kanada: CETA już działa
W czwartek 21 września tymczasowo wchodzi w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. - W znacznym stopniu wzmacnia ona nasze stosunki z Kanadą, partnerem strategicznym i sprzymierzeńcem, z którym mamy głębokie więzi historyczne i kulturowe – podkreśla komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. CETA w pełni i ostatecznie wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez wszystkie państwa członkowskie UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-22
 
 
Dane powszechnie dostępne
- Aby Europa mogła odnieść sukces w nowej erze gospodarki cyfrowej, konieczne są solidne i przewidywalne zasady dotyczące przepływu danych – mówiła komisarz Mariya Gabriel prezentując nową strategię KE w zakresie danych nieosobowych. Dzięki nowym regulacjom firmy będą miały możliwość m.in. przenoszenia wewnętrznych zasobów informatycznych do tańszych lokalizacji.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-22
 
 
Bezpieczna cyfrowa Europa
Powołanie agencji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego to jeden z elementów strategii UE mającej pomóc w odpieraniu ataków hakerskich. W zakresie cyberbezpieczeństwa Komisja Europejska zamierza również ścislej współpracować z NATO. Ze statystyk wynika, że w ubiegłym roku w Europie codziennie dochodziło do ponad 4 tys. ataków z użyciem wrogiego oprogramowania.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-22
 
 
Fundacja Schumana poszukuje ekspertów do debaty z udziałem obywateli
Debata odbędzie się w piątek, 27 października w Warszawie, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, w godzinach 10.00-15.00. Udział w niej weźmie około 40 mieszkańców Polski, zróżnicowanych pod względem miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, płci, pozycji społecznej i zawodu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-19
 
 
Europejski Dzień Języków we Wrocławiu
Europejski Dzień Języków jest obchodzony w całej Europie 26 września i już po raz siódmy zawita do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przygotowano wiele wydarzeń zachęcających do nauki języków obcych i prezentujących różnorodność językową naszego kontynentu. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, we współpracy z wrocławskimi instytucjami językowymi, bibliotekami i ośrodkami kultury zapraszają na ponad 40 wydarzeń.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-19
 
 
Orędzie o stanie Unii 2017: łapiemy wiatr w żagle
To czas na zbudowanie do 2025 r. bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy – mówił Jean-Claude Juncker w tegorocznym Orędziu o stanie Unii. W programowym przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim przewodniczący KE nakreślił polityczne i gospodarcze kierunki, w jakich powinna się rozwijać wspólnota, aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo, dobrobyt i ochronę socjalną.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-14
 
 
Sądownictwo: drugi etap postępowania wobec Polski
Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii w sprawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zdaniem KE zawarte tam zapisy dyskryminujące sędziów - chodzi o różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Komisja ma również zastrzeżenia do przyznania Ministrowi Sprawiedliwości prawa do uznaniowego odwoływania i powoływania prezesów sądów.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-14
 
 
Orędzie o stanie Unii 2017
W środę 13 września 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentuje w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii. Najnowsze przemówienie będzie miało szczególny charakter ze względu na okres ważnych przemian politycznych i gospodarczych, jakie przechodzi Europa. Reagując na te zmiany Unia chce zapewnić całemu kontynentowi bezpieczną i dostatnią przyszłość.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-11
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE 2017CE16BAT063
W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-08
 
 
Przeciwko torturom
Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła, że UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-08
 
 
KE pisze do Volkswagena
Unijne urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska przesłały wspólne pismo do prezesa Volkswagena, wzywając koncern do szybkiej naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem „dieselgate”. Chodzi o instalowanie oprogramowania w autach z silnikami wysokoprężnymi, które podczas testów fałszowało odczyt poziomu emisji spalin samochodu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-08
 
 
Unia na rzecz bezpieczeństwa
- Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych – mówił komisarz Julian King prezentując 10. sprawozdanie dotyczące unii bezpieczeństwa. Komisja naciska m.in. na walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-08
 
 
Biała księga z perspektywy Polski
Przebieg polskiej debaty wokół Białej księgi sugeruje, że opisane w niej możliwe warianty przyszłości Europy są niepełne. Jednocześnie główni aktorzy na scenie politycznej zgodnie wskazują na scenariusz czwarty jako preferowany, biorąc pod uwagę realia i możliwość akceptacji. Dr Małgorzata Bonikowska analizuje spojrzenia na przyszłość UE z perspektywy sporu politycznego w Polsce.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-08
 
 
Młodzi tłumacze o traktatach rzymskich
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej już po raz jedenasty zaprasza młodzież z całej UE do udziału w konkursie Juvenes Translatores. W tegorocznej edycji konkursu młodzi tłumacze zmierzą się z tekstami poświęconymi 60. rocznicy podpisania traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-04
 
 
Pamięć o ofiarach reżimów
Z okazji obchodzonego 23 sierpnia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych, pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans i komisarz Vera Jourová wydali oświadczenie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-28
 
 
Wolontariusze już w Nursji
Pierwsi wolontariusze Europejskiego Korpus Solidarności przybyli do Nursji we Włoszech, aby pomagać w odbudowie regionów dotkniętych w ubiegłym roku trzęsieniem ziemi. - Ich zaangażowanie przy odbudowie bazyliki Św. Benedykta to symboliczny pomost między przeszłością Europy i jej przyszłością i ważny wkład w nadchodzący Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – powiedział komisarz Tibor Navracsics.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-23
 
 
Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele - debata z komisarz Elżbietą Bieńkowską
W piątek 8 września z mieszkańcami Krakowa spotka się komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska. Temat Dialogu Obywatelskiego to "Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele".
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-17
 
 
Żywność i sprawiedliwość
Jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym? – to temat rozpoczynających się właśnie konsultacji publicznych w ramach UE. - Rolnicy są pierwszym ogniwem w łańcuchu, bez nich nie mielibyśmy żywności do przetwarzania, sprzedaży i konsumpcji. Zaobserwowaliśmy jednak, że są oni często najsłabszym ogniwem – komentował komisarz Phil Hogan. Internetowe konsultacje potrwają do 17 listopada.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-17
 
 
Modernizacja uczelni z unijnym wsparciem
94 mln euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowane w prace związane z termomodernizacją 187 budynków publicznych należących do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na terenie całej Polski. Unowocześnione budynki, z których niemal połowa znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków, to siedziby państwowych uczelni artystycznych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-17
 
 
Pytania o wiek emerytalny
Komisja Europejska prosi polskie władze o dialog w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jaki przywraca nowa ustawa emerytalna. List w tej sprawie przesłali do Warszawy komisarze Vĕra Jourová i Marianne Thyssen. Wcześniej KE zwróciła Polsce uwagę na podobne, dyskryminujące przepisy zawarte we właśnie opublikowanej Ustawie o ustroju sądów powszechnych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-17
 
 
Wyprowadzka z Londynu
Warszawa jest zainteresowana przyjęciem Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Obie unijne agencje w wyniku Brexitu muszą opuścić teren Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska właśnie rozpoczęła ocenę wniosków państw członkowskich, które można było nadsyłać do północy 31 lipca 2017 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-09
 
 
Czas na BeActive!
Ponad sto imprez w Polsce, kilkaset w całej Unii! Od 23 do 30 września odbędzie się trzecia edycja Europejskiego Tygodnia Sportu. W tym okresie będzie można uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach, zawodach i konkursach. Komisji Europejskiej zależy przede wszystkim na promocji sportu, aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród obywateli UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-09
 
 
Konkurs Youth4Regions
Potrafisz ciekawie pisać i interesuje cię jak zmieniło się życie w Twojej miejscowości dzięki unijnym funduszom? Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza studentów dziennikarstwa z całej Unii do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Termin nadsyłania prac upływa 10 września.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-09
 
 
Wierzymy w Unię
Rok po brytyjskim referendum coraz więcej obywateli UE optymistycznie postrzega przyszłość Unii Europejskiej. Europejczycy w większości pozytywnie oceniają stan krajowych gospodarek – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Po raz pierwszy terroryzm jest postrzegany jako największe wyzwanie dla UE – na drugim miejscu znalazła się imigracja.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-07
 
 
Wyprowadzka z Londynu
Warszawa jest zainteresowana przyjęciem Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Obie unijne agencje w wyniku Brexitu muszą opuścić teren Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska właśnie rozpoczęła ocenę wniosków państw członkowskich, które można było nadsyłać do północy 31 lipca 2017 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-07
 
 
Mleko, owoce i warzywa w szkołach Unii
Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowy program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół. Jego celem jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Program przewiduje rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, zawiera również plan edukacyjny. Uruchomienie inicjatywy już teraz pozwoli na realizację programu w całej UE od pierwszego dnia roku szkolnego 2017/2018.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-07
 
 
Timmermans o polskich sądach
W związku z kierunkiem reformy sądownictwa Komisja Europejska wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwnym razie KE jest gotowa odwołać się do artykułu 7 ust. 1 Traktatu Lizbońskiego, który przewiduje - w przypadku zagrożenia praworządności - zawieszenie niektórych praw państwa członkowskiego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-28
 
 
Przegląd bezpieczeństwa UE
UE wspiera działania związane ze zwalczaniem finansowania terroryzmu i ochroną Europejczyków w sieci. Dąży również do zablokowania finansowania terrorystów poprzez nielegalny handel dobrami kultury oraz poprawy interoperacyjności systemów informacyjnych UE. Inicjatywy te zostały podkreślone w opublikowanym właśnie 9. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-27
 
 
E-zakupy z zaufaniem
Coraz więcej Europejczyków robi zakupy przez internet, rośnie ich zaufanie do handlu elektronicznego, zwłaszcza do sprzedawców z innych krajów UE – wynika z najnowszej tablicy wyników sytuacji konsumentów. Jednak sprzedawcy detaliczni nadal niechętnie rozszerzają zakres swojej działalności, niepewnie również podchodzą do otwarcia sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw w UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-26
 
 
Timmermans ocenia sytuację w Polsce
Ostatnie działania podjęte przez polskie władze w odniesieniu do systemu sądownictwa oraz sędziów w znacznym stopniu zwiększają zagrożenie dla praworządności – mówił Frans Timmermans podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Kolegium Komisarzy. Pierwszy wiceprzewodniczący KE przedstawił przebieg dyskusji na temat sytuacji w Polsce.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-26
 
 
30 milionów w debacie
Cztery miesiące od przedstawienia przez Komisję Białej księgi w sprawie przyszłości Europy, w debacie na jej temat uczestniczy ponad 30 milionów obywateli. Komisja Europejska organizuje nie tylko bezpośrednie Dialogi Obywatelskie, konferencje i dyskusje, ale również tara się zaangażować Europejczyków korzystając z platform internetowych i serwisów społecznościowych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-21
 
 
Mniej akryloamidu w żywności
Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia poziomu akryloamidu w żywności. Po wdrożeniu nowego rozporządzenia przedsiębiorcy branży spożywczej będą musieli obowiązkowo stosować środki obniżające obecność tej rakotwórczej substancji proporcjonalnie do wielkości i charakteru ich zakładu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-21
 
 
Frontex szuka pracowników
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zwiększa zatrudnienie. Frontex, którego siedziba znajduje się w Warszawie, szuka specjalistów i stażystów chętnych do pracy zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii. Agencji zależy na ekspertach w takich dziedzinach jak analiza ryzyka, technologie informatyczno-komunikacyjne, zarządzanie m.in. kadrami, wymiana informacji, prawo itp. Jeśli chcesz pracować dla UE, to może być szansa dla Ciebie!
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-18
 
 
Regiony w dobie globalizacji
Możemy pomóc regionom uzyskać odpowiednie narzędzia do budowania solidnego i trwałego wzrostu gospodarczego. Na tym polega inteligentna specjalizacja – mówiła komisarz Corina Crețu prezentując nowe działania, które mają pomóc regionom sprostać wyzwaniom globalizacji. Mogą one liczyć na wsparcie finansowe o ile przedstawią strategie inwestycyjne oparte na swoich atutach jak np. turystyka, nanotechnologia czy przemysł lotniczy i kosmiczny.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-18
 
 
Gospodarka wobec demografii
Jesteśmy na drodze do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Jednocześnie obecna młodzież i jej dzieci mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż ich rodzice – ocenia komisarz Marianne Thyssen. KE opublikowała tegoroczne wydanie przeglądu „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” (Employment and Social Developments in Europe – ESDE).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-17
 
 
Łatwiejszy dostęp do funduszy
Komisja Europejska powinna rozważyć możliwości wprowadzenia ułatwień w dostępie do funduszy unijnych zaplanowanych w budżecie od 2020 r. – to główny wniosek sprawozdania dotyczącego przyszłości finansów UE. Przygotowała je grupa niezależnych ekspertów zajmujących się polityką spójności. - Mniej przepisów to lepsze wyniki i mniej błędów – przekonuje komisarz Corina Crețu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-12
 
 
Poznaj imigrantów
Kim jest ekspat? Co odróżnia go od emigranta zarobkowego? Co to jest ekspatriacja, migracja i uchodźstwo? Dlaczego obcokrajowcy decydują się na podjęcie pracy we Wrocławiu? Z tymi i innymi zagadnieniami mierzyli się uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych podczas warsztatów prowadzonych w ramach projektu #discovermigration, realizowanego przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej wraz ze Stowarzyszeniem Semper Avanti.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-07
 
 
Bezpieczna Europa w przyszłości
Jak zapewnić Unii Europejskiej bezpieczeństwo? Który ze scenariuszy opisanych w Białej księdze w sprawie przyszłości Europy daje największe szanse na realizację tego celu? To temat "Debaty o przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo i pozycja w świecie. Realia, perspektywy, pomysły i strategia”, zorganizowanej 3 lipca przez Fundację Pułaskiego, pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-07
 
 
Innowacje w UE: Polska bez sukcesów
Polska nadal znajduje się w grupie najmniej innowacyjnych krajów UE. Liderem pozostaje Szwecja, zaś najszybszym rozwojem innowacji mogą pochwalić się Litwa, Malta, Holandia, Austria i Wielka Brytania. - W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-21
 
 
Pakiet pomocy dla Syryjczyków
W ramach regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii przyjęto nowe projekty na łączną kwotę 275 mln euro. Projekty te będą wspierać uchodźców i przeciążone społeczności przyjmujące w Turcji, Libanie, Jordanii, Iraku, w regionie Bałkanów Zachodnich oraz w Armenii.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-21
 
 
Konkurs Europe Direct
Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020. Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-19
 
 
Ogłoszenie
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2017 roku Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski będzie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-14
 
 
Erasmus ma 30 lat!
Mija 30 lat od powstania programu wymiany studenckiej „Erasmus”. Dotychczas wzięło w nim udział 9 mln osób. Z okazji urodzin Erasmus otrzymał dodatkowe narzędzie – aplikację mobilną, dzięki której młodym ludziom łatwej będzie zorganizować wyjazd. - Każde euro zainwestowane w Erasmusa to inwestycja w przyszłość młodych ludzi i w przyszłość Europy - mówił szef KE Jean Claude Juncker.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-14
 
 
Ekologiczne pożyczki EBI
Co najmniej 75 mln euro trafi do Polskich firm i samorządów dzięki pożyczce Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonej Bankowi Ochrony Środowiska. Unijne pieniądze mają wesprzeć małe i średnie inwestycje proekologiczne realizowane w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. BOŚ planuje udostępnić środki z pożyczki w trzecim kwartale 2017 roku.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-14
 
 
Koniec z roamingiem w UE
Po 10 latach od zgłoszenia inicjatywy likwidacji roamingu na terenie Unii Europejskiej w życie wchodzi nowy mechanizm rozliczeń. "Roam like at home” oznacza to, że od 15 czerwca 2017 r. przebywając w innych państwach UE będziemy mogli korzystać z telefonu komórkowego na takich samych zasadach, jak w kraju zamieszkania. W ciągu kolejnych 5 lat systematycznie mają być także obniżane stawki za przesył danych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-14
 
 
Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A
Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A odbyło się dnia 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-13
 
 
Dla dobra zwierząt
Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm. Powodem powołania platformy jest również wspieranie dialogu między właściwymi organami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i naukowcami w kwestiach dotyczących dobrostanu zwierząt, które mają znaczenie dla obywateli UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-07
 
 
A gdyby Polska nie weszła do UE?
„Z Widokiem na Europę… bez Unii” – tak zatytułowana była debata organizowana przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaka byłaby Polska, gdyby w 2003 roku w referendum unijnym wygrali przeciwnicy akcesji i w efekcie w 2004 roku Polska nie weszłaby do Unii Europejskiej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-07
 
 
Wzmocniona strefa euro
Komisja Europejska przedstawia możliwe sposoby dalszego pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. Wśród propozycji znajduje się wzmocnienie instytucji strefy euro. Przedmiotem debaty publicznej ma być m.in. pomysł utworzenia „ministerstwa skarbu” strefy euro - ewentualnie z własnym budżetem - oraz powołanie Europejskiego Funduszu Walutowego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-01
 
 
Europa w ruchu
Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa KE obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej np. wobec kierowców ciężarówek i tirów.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-01
 
 
Korpus z budżetem
Ponad 340 mln euro na oddelegowanie 100 tys. wolontariuszy do 2020 r. w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – proponuje Komisja Europejska. Dzięki takiemu finansowaniu młodzi ludzie w wieku 17-30 będą mieli szanse na wolontariat i praktyki zawodowe. EKS zapewni także uczestnikom możliwość stworzenia projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-31
 
 
Studia z przyszłością
Aby szkolnictwo wyższe mogło pomóc w stymulowaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy, uniwersytety muszą dostosowywać programy nauczania do obecnych i przewidywanych potrzeb gospodarczo-społecznych. KE przyjęła dwie nowe inicjatywy dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego. Jedna z nich dotyczy monitorowania losów absolwentów.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-31
 
 
IV edycja eliminacji Okręgowych okręgu Południowa Wielkopolska Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Uroczyste podsumowanie IV edycji eliminacji Okręgowych okręgu Południowa Wielkopolska Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości odbyło się 26 maja 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-29
 
 
"Lekcja na 12 gwiazdek".
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2017-07/LEKCJE/WAR, której przedmiotem będą usługi "Organizacji akcji informacyjno-edukacyjnej "Lekcja na 12 gwiazdek".
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-25
 
 
Kondolencje po ataku w Manchesterze
Z bólem serca myślę o tym, że terroryzm znowu stara się zaszczepić w strach tam gdzie powinna być radość – napisał w liście kondolencyjnym do Brytyjczyków przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. W poniedziałek wieczorem 22 maja w Manchester Arena podczas koncertu Ariany Grande doszło do samobójczego zamachu terrorystycznego. Zginęły 22 osoby. Wśród ofiar są Polacy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-25
 
 
Mieszkania z finansowaniem
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w Polsce. Wartość porozumienia przekracza 2 mld złotych. Projekty dotyczą budowy lub doposażenia dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, a także budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem z możliwością ich późniejszego wykupu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-25
 
 
Debata o obronności
Zwiększamy europejskie zdolności obronne, tak aby móc coraz skuteczniej gwarantować bezpieczeństwo w obrębie naszych granic i poza nimi – mówiła wiceprzewodnicząca KE Federica Mogherini w ramach debaty orientacyjnej na temat perspektyw europejskiej obrony. To element toczące się dyskusji na temat przyszłości UE-27. Komisja proponuje m.in. wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-25
 
 
Wzrost w stałym tempie
Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji, PKB Polski powinno w tym roku wzrosnąć o 3,5 proc., podczas gdy unijna średnia to niespełna 2 proc.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-15
 
 
Bezpieczny rynek cyfrowy
Potrzebujemy infrastruktury odpornej na ataki cybernetyczne, tak aby wszyscy wszędzie mogli bezpiecznie korzystać z szybkich łączy – deklaruje komisarz Andrus Ansip podsumowując półmetek realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego. Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie do szybkiego przyjęcia najważniejszych wniosków ustawodawczych oraz zapowiada określenie przyszłych wyzwań.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-15
 
 
Brexit – pierwszy etap
Kolegium komisarzy przekazało Radzie zalecenie do rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią na podstawie art. 50. Zawiera ono projekt wytycznych negocjacyjnych. To mandat prawny, który opiera się na wytycznych politycznych przyjętych 29 kwietnia przez Radę Europejską. Przedstawiony tekst jest uzupełnieniem wytycznych i zawiera elementy niezbędne do przeprowadzenia pierwszego etapu negocjacji.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-05
 
 
Przywrócenie strefy Schengen
Austria, Niemcy, Dania, Szwecja i Norwegia powinny stopniowo znieść w ciągu najbliższych sześciu miesięcy tymczasowe kontrole graniczne – rekomenduje Komisja Europejska. Kraje te przywróciły niektóre wewnętrzne granice w związku z kryzysem migracyjnym. - Nadszedł czas, aby stopniowo przywrócić w pełni funkcjonującą strefę Schengen – powiedział komisarz Dimitris Avramopoulos.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-05
 
 
Wizy z wzajemnością
Nie będzie czasowego zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska nie zgodziła się z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która sugerowała takie kroki w związku z brakiem wzajemności wizowej dla niektórych państw UE. Obecnie Kanada wymaga wiz od Bułgarów i Rumunów, zaś Amerykanie również od obywateli Chorwacji, Cypru i Polski.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-05
 
 
Filar praw socjalnych
Równe szanse i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i włączenie społeczne – to podstawy europejskiego filaru praw socjalnych, zaprezentowanego właśnie przez KE. Obejmuje on 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Koncepcja filaru powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-27
 
 
Zrównoważone życie Europejczyka
Urlopy opiekuńcze dla obojga małżonków, modernizacja przepisów dotyczących umów o pracę, dostęp do ochrony socjalnej – to kluczowe obszary, których przegląd i unowocześnienie pozwoli na wprowadzenie europejskiego filaru praw socjalnych w życie. KE przedstawiła inicjatywy ustawodawcze i nieustawodawcze, które ułatwią uzyskanie Europejczykom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-27
 
 
W Warszawie o Brexicie
Negocjacje ws. Brexitu będą prowadzone dopiero po zakończeniu wyborów i wyłonieniu nowych władz w Londynie czyli prawdopodobnie pod koniec czerwca – zapowiedział Michel Barnier. Główny negocjator wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przyjechał do Warszawy na konsultacje z polskim rządem i przedstawicielami pracodawców oraz związków zawodowych. Barnier spotkał się także z członkami sejmowej Komisji do spraw UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-24
 
 
Mali migranci ze szczególnym wsparciem
Szybka identyfikacja, pomoc zdrowotna i prawna, wsparcie w integrowaniu się – Komisja Europejska stawia na lepszą ochronę dzieci migrujących do Europy, szczególnie tych bez rodzin. - Dzieci powinny być naszym priorytetem, ponieważ są najbardziej narażone na zagrożenia – zwłaszcza, kiedy nie ma przy nich nikogo, kto by się nimi zaopiekował – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-19
 
 
Mój dzień w Zjednoczonej Europie
Lubisz obserwować świat wokół Ciebie? Czujesz, że drzemie w Tobie reportażysta? Konkurs na reportaż pt. "Mój dzień w Zjednoczonej Europie" jest właśnie dla Ciebie! Poszukaj inspirującej historii, opisz ją w niebanalnym tekście i wygraj udział w kursie reportażu pod okiem dziennikarza, reportażysty i autora książek reporterskich – Mariusza Szczygła!
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-14
 
 
Tablica sprawiedliwości
Skraca się czas rozstrzygnięć sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, powoli poprawia się także postrzeganie niezależności sądów – wynika z najnowszej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości opublikowanej przez KE. - Niezależny i sprawny system wymiaru sprawiedliwości jest podstawowym filarem każdej demokracji – przypomina komisarz Vĕra Jourová.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-11
 
 
Umowa CETA: szanse dla UE i Polski
- CETA otwiera możliwości firmom działającym zarówno w UE jak i kanadyjskim. Ta umowa zwiększa mobilność, a zmniejsza ilość biurokracji – przekonywała w Warszawie komisarz Cecilia Malmström. Podczas Dialogu Obywatelskiego "Nowe gospodarcze możliwości dla Polski i UE" unijna komisarz ds. handlu dyskutowała z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeuszem Kościńskim oraz trzystuosobową publicznością.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-11
 
 
Bezpieczniejsze wyroby medyczne
- Nasze starania o wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli wyrobów medycznych na unijnym rynku doszły do skutku – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Rozporządzenia wprowadzają szereg ulepszeń w zakresie wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro. Zaostrzone zostaną także wymogi dotyczące badań klinicznych oraz kontroli podmiotów zatwierdzających wprowadzanie do obrotu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-06
 
 
60 lat integracji europejskiej
Unia Europejska nie może być projektem tylko dla "starszych ludzi", którzy mają pamięć historyczną. Młodzi, którzy tej pamięci nie mają, muszą mieć wyobraźnię i świadomość, że sprawy mogą pójść także w złym kierunku. Projekt europejski musi być również atrakcyjny dla młodych – mówił dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda otwierając konferencję naukową pt. "Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej".
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-04
 
 
O jednolitym rynku w Warszawie
Unijny rynek to rynek, z którego powinniśmy gospodarczo czerpać ogromne korzyści, a do końca tych możliwości nie wykorzystujemy – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska podczas Forum Jednolitego Rynku w Warszawie, zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską. Podczas dyskusji panelowych omawiano wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-04-04
 
 
Oświadczenie Rady Europejskiej ws. Brexitu
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk otrzymał dzisiaj oficjalną notyfikację informującą o zamiarze wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. "Żałujemy, że Wielka Brytania opuści UE, ale jesteśmy gotowi na proces, który teraz nastąpi", napisał Donald Tusk, dodając, że "w tych negocjacjach Unia będzie działać jako jedność i chronić swoje interesy."
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-30
 
 
Bezpieczniejsze drogi w UE
Liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc., według opublikowanych dziś statystyk dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niestety w Polsce liczba ta wzrosła o 2 proc. a nasz kraj jest w gronie państw z najsłabszymi wynikami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-29
 
 
Młodzi bardziej mobilni
Komisja Europejska 27 marca przedstawiła inicjatywę „Move2Learn, Learn2Move” („Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, aby podróżować”) w ramach programu Erasmus+. Jej celem jest jeszcze większe wsparcie nauki i mobilności młodych Europejczyków. Dzięki uczestnictwu w inicjatywie młodzi ludzie będą mieli możliwość wyjechać do innego państwa UE – indywidualnie lub z klasą – przy czym podróż będzie ekologiczna.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-28
 
 
Po 60 latach znowu w Rzymie
Traktaty rzymskie kończą sześćdziesiąt lat. Z tej okazji KE przypomina o osiągnięciach Europy i prowadzi dyskusję na temat przyszłości w gronie 27 państw. W sobotę 25 marca Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker weźmie udział w szczycie w Rzymie, wokół którego zorganizowano wiele imprez, aby podkreślić znaczenie wydarzenia i zastanowić się nad wspólną przyszłością Europy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-24
 
 
Bezpieczny lot, bezpieczne dane
Jak w Europie wykorzystywane są dane pasażerów linii lotniczych? Co zmienia ubiegłoroczna dyrektywa dotycząca danych przelotu pasażera? W kolejnej analizie z cyklu "Europa okiem eksperta" dr inż. Tomasz Balcerzak prezentuje szczegóły nowych regulacji oraz zastanawia się nad ich efektywnością – zarówno pod kątem bezpieczeństwa pasażerów jak ochrony ich danych osobowych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-22
 
 
Żywność i rolnictwo w szkolnej ławie
Specjalnie z myślą o nauczycielach i uczniach, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE przygotowała pomocnik edukacyjny. Pakiet nauczyciela to zbiór gotowych środków nauczania i uczenia się, który ma pomóc w poszerzaniu wiedzy na temat znaczenia żywności i rolnictwa w codziennym życiu. Pakiet jest darmowy, dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, z wyjątkiem irlandzkiego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-21
 
 
Bezpieczeństwo w sieci
W ciągu miesiąca Facebook, Twitter i Google + mają przedstawić rozwiązania, które pomogą chronić użytkowników serwisów społecznościowych. KE spotkała się z przedstawicielami tych firm w następstwie skarg wskazujących na niezgodności niektórych warunków świadczenia usług z unijnym prawem ochrony konsumenta. - Portale społecznościowe muszą także wziąć na siebie większą odpowiedzialność za zwalczanie oszustw i wyłudzeń – zaznacza komisarz Věra Jourová.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-20
 
 
UE-Gazprom: szansa na porozumienie
Kolejny etap negocjacji z Gazpromem w celu zapewnienia transgranicznych przepływów gazu po konkurencyjnych cenach. Komisja Europejska właśnie zwróciła się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag w sprawie zobowiązań rosyjskiego koncernu, mających zaradzić problemom w zakresie konkurencji na rynkach gazu w Europie Środkowo-Wschodniej wskazanym przez KE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-17
 
 
EWO – Program eTwinning
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Program eTwinning – kreatywne nauczanie, który odbędzie się w środę 22 marca br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Gracjana Więckowska, reprezentująca Krajowe Biuro Programu eTwinning.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-14
 
 
Wsparcie dla producentów owoców i warzyw
Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu, dzięki nowym przepisom przyjętym dzisiaj przez Komisję Europejską.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-14
 
 
Quiz z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich
Pobyt w innym kraju UE – czy wiesz, jakie prawa przysługują Ci za granicą? Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując quiz dotyczący praw obywateli UE do 19 marca 2017 roku. Aby wygrać dwa bilety InterRail należy odpowiedzieć na 5 pytań konkursowych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-14
 
 
Dombrovskis: sytuacja Polski jest dobra
Dostrzegliśmy m.in. postęp w ściągalności podatków – mówił podczas spotkania w Sejmie Valdis Dombrovskis prezentując parlamentarzystom Raport Krajowy 2017 dotyczący Polski. W czwartek i piątek (9-10 marca) wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za euro i dialog społeczny oraz stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych odwiedził Polskę.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-13
 
 
Europejski Korpus Solidarności: aktywacja!
Akredytowane organizacje mają już dostęp do baz z danymi osób, które zgłosiły się do Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki temu mogą szukać kandydatów na pracowników, stażystów lub wolontariuszy. Już na wiosnę dostępnych będzie dla nich kilkaset miejsc, a w ciągu następnych miesięcy kilka tysięcy. Europejski Korpus Solidarności rozpoczął działalność na początku grudnia ubiegłego roku.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-10
 
 
Eurobarometr 86: cenimy pokój i swobody
Swobodny przepływ obywateli UE, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się i prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym miejscu wspólnoty wciąż wzbudzają największe uznanie Polaków jako dorobek Unii - wynika z najnowszego Eurobarometru 86. Polscy respondenci doceniają także wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa. Najwięcej rezerwy Polacy mają wobec unii walutowej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-10
 
 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Punkt Informacji Funduszy Europejskich na V Powiatowych Targach Pracy w Ostrzeszowie
W dniu 09 marca 2017 roku Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct- Ostrów Wielkopolski wraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczył w V Powiatowych Targach w Ostrzeszowie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-10
 
 
Biała księga o przyszłości Europy
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2016 r. przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera Komisja Europejska przedstawiła białą księgę w sprawie przyszłości Europy. Stanowi ona wkład Komisji w dyskusję, która odbędzie się podczas szczytu Rady Europejskiej 25 marca 2017 r. w Rzymie
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-02
 
 
Zapraszamy na V Powiatowe Targi Pracy w Ostrzeszowie
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski zaprasza na V Powiatowe Targi Pracy w Ostrzeszowie w dniu 09.03.2017 o godz. 10.00
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-28
 
 
Raport o polskiej gospodarce
Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-22
 
 
Wierzyciele zmieniają podejście do Grecji
Grecja jest krok bliżej zakończenia kolejnego etapu swoich zmagań z wierzycielami. Ci ostatni zaczęli też być coraz bardziej skłonni odchodzić od wymogów oszczędności na rzecz wspierania greckich reform.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-21
 
 
Kryzys migracyjny – nowe sprawozdanie
Możliwa jest relokacja wszystkich osób przebywających we Włoszech i w Grecji – deklaruje komisarz Dimitris Avramopulos. Komisja Europejska właśnie przyjęła swoje dziewiąte sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych, w którym ocenia działania prowadzone od 8 grudnia 2016 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-13
 
 
CETA bez tajemnic
O stanie prac nad umową handlową między UE i Kanadą oraz o szansach i wyzwaniach, jakie niesie ona dla Polski i Unii dyskutowali uczestnicy sesji informacyjnej poświęconej CETA, zorganizowanej w Ministerstwie Rozwoju. Tymczasowe stosowanie umowy rozpocznie się wiosną br., po zatwierdzeniu jej przez Parlament Europejski. W pełni porozumienie zacznie obowiązywać po ratyfikacji przez parlamenty państw członkowskich UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-01-27
 
 
Kto jest kim w parlamencie Europejskim?
Chcociaż posłowie sprawują swój mandat przez 5 lat, to kierownictwo Parlamentu Europejskiego jest wybierane na dwa i pół roku. We wtorek, 17 stycznia, posłowie wybrali Antonio Tajaniego (EPL, Italy) na stanowisko przewodniczącego. Kolejnego dnia odbyły się wybory 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów. Sprawdź naszą infografikę i dowiedz się, kto będzie sprawował fukcje w PE przez najbliższe dwa i pół roku.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-01-19
 
 
Zgłoś się na staż!
Myślisz o karierze w instytucjach międzynarodowych? Spróbuj swoich sił i zgłoś na staż w Komisji Europejskiej! To nie tylko wartościowy wpis w CV, ale też fantastyczna przygoda. Rekrutacja rusza 31 stycznia br. do godz. 12.00, a staż zaczyna się 1 października 2017. Stażyści mogą pracować zarówno w instytucjach w Brukseli jak i w innych europejskich miastach, gdzie znajdują się przedstawicielstwa i agendy UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-01-18
 
 
Europa otwarta na usługi
Uproszczenie procedur dla usługodawców transgranicznych oraz nowy, bardziej nowoczesny sposób współpracy państw członkowskich w regulacji ich sektorów usług – to propozycja KE mające likwidować bariery w handlu usługami. - Chcemy, aby Europa stała się światowym centrum świadczenia, nabywania i rozwoju nowych usług – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-01-12
 
 
Wymiana informacji o podatkach
Od 1 stycznia 2017 r. państwa członkowskie mają obowiązek automatycznego powiadamiania się o wszelkich nowych interpretacjach prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym. Wymiana informacji będzie się odbywała za pośrednictwem centralnej bazy danych, do której będą miały dostęp wszystkie kraje UE. Dzięki tej zmianie urzędy podatkowe będą dysponowały informacjami niezbędnymi do wykrywania nadużyć podatkowych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-01-05
 
 
Wyzwania 2017: imigracja i terroryzm
Europejczycy w dalszym ciągu uznają imigrację i terroryzm za główne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska – wynika z najnowszego badania Eurobarometr. Z odpowiedzi ponad 32 tys. respondentów wynika również, że czterech na dziesięciu Europejczyków uważa, iż ich głos liczy się w UE, zaś 67 proc. czuje się obywatelami wspólnoty.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-30
 
 
Życzenia Świąteczne
Życzenia świąteczne
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-22
 
 
Dodatkowe rekomendacje dla Polski
Nowe rekomendacje dla Polski w ramach trwającej procedury praworządności – to wynik ostatniego w tym roku posiedzenia Kolegium Komisarzy. Zastrzeżenia KE dotyczą nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. - Komisja nie przestanie zajmować się tą sprawą i będzie nadal poszukiwać rozwiązań w dialogu z władzami polskimi – zapowiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-22
 
 
Spotkanie - Praktyczne możliwości wykorzystywania instrumentów rozwoju
W dniu 20 grudnia br. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski zorganizował spotkanie nt. "Praktyczne możliwości wykorzystywania instrumentów rozwoju". Spotkanie odbyło się w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-21
 
 
Europejski Uniwersytet Latający
Na zaproszenie dyrekcji oraz Szkolnego Klubu Europejskiego Eurofun z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski uczestniczył w spotkaniu w ramach projektu Europejski Uniwersytet Latający.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-15
 
 
Bruksela wyciąga rękę do Danii
Dania zagłosowała przeciw udziałowi w Europolu, unijnej agencji współpracy policji. Mimo to UE zaoferowała Danii częściowy dostęp do baz danych Europolu, by pomóc Kopenhadze w zwalczaniu terroryzmu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-12
 
 
Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności
Komisja Europejska inauguruje dziś – zaledwie dwa miesiące po zapowiedzi przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera – Europejski Korpus Solidarności. Jest to pierwszy rezultat działań wskazanych jako priorytetowe w planie z Bratysławy. Od dziś młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w działania na rzecz społeczeństwa w całej UE
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-07
 
 
Więcej na promocję produktów rolnych - zaproszenie do składania wniosków WPR
Unijni producenci żywności w przyszłym roku będą mogli intensywniej promować swoje produkty na rynku UE i poza nim. Komisja Europejska zwiększyła o ponad 20 mln euro budżet na takie działania. 133 mln euro trafią do organizacji, które przygotowują kampanie promocyjne. Współfinansowanie ze strony Komisji Europejskiej może sięgnąć nawet 85 proc.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-12-02
 
 
Bez wizy, ale pod kontrolą
Unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń (ETIAS) to narzędzie kontroli bezpieczeństwa osób zwolnionych z obowiązku wizowego. KE realizuje w ten sposób swoją zapowiedź zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego na kontynencie. System przyczyni do skuteczniejszego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii i pozwoli przeciwdziałać nielegalnej imigracji.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-11-18
 
 
Edukacja na monitorze
Publiczne wydatki na edukację w UE zaczęły wzrastać po trzech kolejnych latach, kiedy nakłady te malały – wynika opublikowanego Monitora Kształcenia i Szkolenia 2016 r. To piąte wydanie corocznego sprawozdania, w którym Komisja Europejska przedstawia zmiany w systemach kształcenia i szkolenia w Europie poprzez przedstawienie szerokiego wachlarza zweryfikowanych danych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-11-08
 
 
LIFE inwestuje w środowisko
Ponad 220 mln euro zainwestuje Komisja Europejska w ekologiczne i niskoemisyjne projekty w państwach członkowskich. Wsparcie, pochodzące z programu LIFE, jest skierowane do 144 innowacyjnych realizacji dotyczących poprawy stanu środowiska i działań w dziedzinie klimatu. - Projekty finansowane w ramach programu LIFE wymagają stosunkowo niewielkich nakładów i opierają się na prostych pomysłach, dzięki którym powstają rentowne, ekologiczne przedsiębiorstwa – powiedział komisarz Karmenu Vella.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-11-04
 
 
Tak dla CETA
Umowa handlowa między Unią Europejską i Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement between the EU and Canada CETA) podpisana.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-31
 
 
Rozstrzygnięcie IV Turnieju Klubów Europejskich
28 października w Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu odbył się finał IV Turnieju Klubów Europejskich. Organizatorem Turnieju był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski działający przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-28
 
 
Zarządzanie migracjami - pierwsze efekty
Widzimy pierwsze efekty naszego nowego podejścia do zarządzania migracjami wspólnie z państwami trzecimi, będącymi krajami pochodzenia albo tranzytowymi – ocenia Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini. Komisja Europejska opublikowała pierwsze raporty, które podsumowują m.in. współpracę z pięcioma krajami Afryki uznanymi za priorytetowe.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-20
 
 
Nie będzie kolejnych sankcji na Rosję
Unijni ministrowie spraw zagranicznych zdecydowali wczoraj (17 października), że Unia Europejska nie nałoży na Rosję nowych sankcji za jej działania w Syrii, ale będzie z nią prowadzić rozmowy ws. zakończenia wojny w tym kraju. Jednocześnie szefowie unijnej dyplomacji nie wykluczyli możliwości wprowadzenia dodatkowych sankcji przeciwko reżimowi Asada.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-18
 
 
Polskie dziś i jutro w UE
Fundacja Służby Rzeczypospolitej – to projekt analityczny, zainaugurowany 10 października w Warszawie. Jego celem jest m.in. analiza zagrożeń i szans, jakie stoją przed Polską i Europą we współczesnym świecie. Działalność fundacji rozpoczęto podczas konferencji "Polskie dziś, polskie jutro", gdzie jednym z panelistów był dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-13
 
 
Rozstrzygnięcie I etapu - IV Turnieju Klubów Europejskich
Wśród nadesłanych prac do konkursu – IV Turnieju Klubów Europejskich przystąpiło 13 szkół gimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu pod uwagę były brane następujące kryteria: zgodność z tematyką i wymaganiami konkursu, wartość merytoryczna i estetyczna, oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-10
 
 
Kolejna debata o Polsce w PE już w przyszłym tygodniu
W najbliższą środę europosłowie będą debatować o prawach kobiet w Polsce – zdecydowała wczoraj Konferencja Przewodniczących, czyli liderzy wszystkich grup politycznych w PE. Nie przewidują jednak przyjęcia w tej sprawie rezolucji. To już trzecia w tym roku debata o sytuacji w Polsce na forum unijnym. Polskie władze bagatelizują ten fakt i powtarzają, że UE powinna zajmować się rzeczywistymi problemami, zamiast podejmować tematy zastępcze.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-09-30
 
 
Ucieczka od niechcianych reklam
[Informacja prasowa: Europejskie Centrum Konsumenckie] Oferta! Promocja! Tylko teraz! Setki niechcianych wiadomości z ofertami na mailu? Skrzynka pocztowa zapełniona ulotkami lub gazetkami promocyjnymi? Męczące telefony z firm reklamujących pokaz noży, a może SMS z ofertą horoskopu lub usługą ubezpieczeniową? Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, jak za pomocą Listy Robinsonów tych sytuacji uniknąć.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-09-26
 
 
Roaming w UE bezpłatny i bez ograniczeń?
Propozycja zasad korzystania z roamingu, którą wczoraj przedstawiła Komisja Europejska, nie przewiduje żadnych opłat, ograniczeń czasowych ani limitu rozmów czy przesyłu danych. Jednocześnie chroni przed nadużyciami i zakłada, że opłaty za roaming znikną od 15 czerwca 2017 r. Przepisy w tej sprawie KE ma przyjąć do połowy grudnia tego roku.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-09-23
 
 
Polska zaskarży decyzję KE ws. podatku handlowego
Polska zawiesi obowiązywanie podatku od sprzedaży detalicznej, ale zaskarży decyzję KE w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. W poniedziałek Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Polsce ws. podatku handlowego i wezwała Warszawę do zawieszenia spornego obciążenia. W jej ocenie podatek narusza unijne zasady pomocy państwa.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-09-22
 
 
Bośnia i Hercegowina: Aplikacja o członkostwo w UE przyjęta
Rada UE przyjęła wniosek o członkostwo Bośni i Hercegowiny w Unii Europejskiej. Teraz kraj będzie poddany formalnej ocenie przez Komisję Europejską.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-09-21
 
 
Europejczycy przychylnie o migrantach, przynajmniej w sondażu
Sondaże pokazują, że Europejczycy „współczują” syryjskim uchodźcom. Jednocześnie w niemieckich wyborach regionalnych wzrasta poparcie dla polityków antyimigranckich, we Francji coraz większym poparciem cieszy się Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta z ramienia Frontu Narodowego. Również w Wielkiej Brytanii zaostrzają się nastroje wobec uchodźców i migrantów.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-09-16
 
 
Europejski Dzien Języków 2016 juz wkrótce
Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku w celu promowania różnorodności językowej naszego kontynentu. Jest on obchodzony w całej Europie 26 września. Wrocław, już po raz szósty w tym roku, będzie celebrować to europejskie święto nie tylko w jeden dzień, lecz przez prawie tydzień.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-09-12
 
 
O delegowaniu pracowników
Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników będą tematem przewodnim wizyty Marianne Thyssen w Polsce. Unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników przyjedzie do Warszawy w czwartek 8 września. Dziennikarzy zapraszamy na briefing prasowy, który odbędzie się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-09-08
 
 
KONKURS - IV Turniej Klubów Europejskich
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim organizuje czwartą edycję Turnieju Klubów Europejskich.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-31
 
 
Lepsza statystyka, lepsza polityka
- Tu nie chodzi tu o liczby, lecz o ludzi. Potrzebujemy jak najdokładniejszych informacji w dziedzinie społecznej – mówi komisarz Marianne Thyssen prezentując wniosek dotyczący integracyjnych sposobów zbierania i wykorzystywania danych z sondaży. Chodzi o to, by lepiej wspierać kształtowanie polityki w ogóle, przede wszystkim zaś polityki społecznej. Solidne podstawy naukowe usprawnią analizę zjawisk i przyczynią się do wysokiej oceny Europy (rating AAA) z socjalnego punktu widzenia.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-30
 
 
Obywatele wobec migrantów
Do 9 września można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tym razem oceniane będą inicjatywy w dziedzinie migracji. Organizatorem konkursu jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). O nominacje mogą ubiegać się organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub jednostki, których działania dotyczyły udzielania pomocy uchodźcom i migrantom. Wysokość nagrody to 50 tys. euro.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-24
 
 
Zostań wolontariuszem
Dzięki inicjatywie EU Aid Volunteers możesz poświęcić się pomocy humanitarnej na świecie, zostając wolontariuszem w pełnym wymiarze lub skorzystać z wolontariatu on–line, jeśli nie masz czasu i innych możliwości. Czas udziału w projekcie wynosi od 1 do 18 miesięcy. Pierwsze terminy rejestracji mijają na początku września.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-19
 
 
Na rodzinę można liczyć - Stypendia
Program stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z niezamożnych rodzin, zaangażowanych społecznie: w projekty charytatywne, proekologiczne i kulturalne.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-18
 
 
Wakacje bez zmartwień
Sierpień to ten okres roku, kiedy w większości krajów Europy ruch urlopowy radykalnie wzrasta. Podróże, szczególnie za granicę, to przyjemność i wyzwanie, ale czasem również kłopoty. Zanim wyjedziemy warto zapoznać się podstawowymi informacjami o przysługujących nam prawach i przepisach obowiązujących w innym kraju. Jakich dokumentów potrzebujemy? Co zrobić, gdy odwołano nasz lot, a bagaż zaginął? Jaki mandat na grozi na przekroczenie prędkości?
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-05
 
 
Zalecenie dla Polski
Komisja Europejska przyjęła zalecenie w sprawie praworządności w Polsce, w którym przedstawiła swoje zastrzeżenia i zalecane sposoby rozwiązania kwestii, których dotyczą. Chodzi o zmiany w prawie określające zasady funkcjonoania Trybunału Konstytucyjnego, jakie ostatnio przegłosował Sejm. To kolejny – po intensywnym dialogu, jaki prowadzony jest z polskimi władzami od 13 stycznia – element postępowania zgodnie z ramami na rzecz praworządności.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-08-03
 
 
Czy ewentualny Brexit zahamuje falę migracji i przeprowadzek?
Wyniki referendum w Wielkiej Brytanii, jak na razie nie wywołały bardziej negatywnych skutków niż kolor czerwony na giełdach krajów Europy. Jednak wyniki referendum zmuszają brytyjskich polityków do konkretnych działań.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-29
 
 
Bezrobocie wciąż maleje
W strefie euro sięgało 10,2 proc., teraz wynosi 10,1 proc. Jeszcze lepiej jest w całej UE – tu odsetek bezrobotnych spadł z 8,7 do 8,6 proc. To najnowsze dane Eurostatu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-26
 
 
Europejczycy chcą walki z terroryzmem
Niniejsze specjalne badanie Eurobarometru Parlamentu Europejskiego zostało przeprowadzone w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 9–18 kwietnia 2016 r. przez TNS opinion. Koncentruje się ono na wyobrażeniach i oczekiwaniach, jakie obywatele UE mają wobec działań UE, walki z terroryzmem oraz klauzuli wzajemnej obrony. Jest ono publikowane tuż po tym, jak Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-22
 
 
Wakacyjne latanie
Słońce, plaża, czas beztroski. Przed wieloma z nas upragniony urlop wakacyjny. W tym roku najczęściej wybierane europejskie kierunki to Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Włochy i Chorwacja.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-19
 
 
Solidarni z Niceą
- Wyrażamy jednoznaczne potępienie dla aktów terroryzmu we wszystkich jego formach – napisali we wspólnym oświadczeniu przywódcy Unii Europejskiej i Azji, którzy uczestniczą w szczycie ASEM w stolicy Mongolii, Ułan Bator. W czwartek (14 lipca) wieczorem we francuskiej Nicei zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum ludzi. Zginęło ponad 80 osób. Kondolencje Francuzom przekazał przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-15
 
 
Pół miliarda na kolej
Ponad 475 mln euro na modernizację kluczowej infrastruktury kolejowej – tyle otrzyma Polska dzięki - zatwierdzonej właśnie przez KE - kontynuacji ośmiu kluczowych projektów w tym zakresie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-13
 
 
Unia bliżej NATO
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oraz wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini będą reprezentować UE podczas szczytu krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-08
 
 
Czystrze pieniądze
Zaostrzenie prawa UE przeciwdziałającego praniu pieniędzy, by zapobiegać finansowaniu terroryzmu i unikaniu opodatkowania – to najnowsza propozycja KE. Zmiany zakładają m.in. ograniczanie anonimowych płatności przy użyciu kart przedpłaconych poprzez obniżenie progów identyfikacji z 250 euro do 150 euro.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-06
 
 
Blisko 40 000,00 PLN na założenie własnej firmy !!!
W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Poddziałania 6.3.1 "Samozatrudnienie i przedsiębiorczość" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Kierunek - przedsiębiorczość", który zostanie uruchomiony od 1 sierpnia 2016 r., a jego koniec zaplanowane na kwiecień 2018 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-07-01
 
 
Konsultacje o rozwoju
Do 21 sierpnia trwają konsultacje społeczne dotyczące dalszego kształtowania europejskiej polityki rozwojowej, w tym przeglądu Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju 2005 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-30
 
 
Pierwszy szczyt po referendum
Polityczne konsekwencje brytyjskiego referendum będą głównym tematem Rady Europejskiej, która rozpocznie się we wtorek po południu w Brukseli.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-29
 
 
Oświadczenie Przewodniczących Unii Europejskiej
Wspólne oświadczenie Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, Marka Rutte, premiera Holandii sprawującej rotacyjną prezydencję w Radzie UE i Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na temat wyników referendum w Zjednoczonym Królestwie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-27
 
 
Usprawnić azyl
Aby lepiej zarządzać kryzysem uchodźczym i ewentualnie przywrócić przekazywanie osób ubiegających się o azyl do innych państw członkowskich na podstawie rozporządzenia dublińskiego, Komisja przyjęła dziś drugie zalecenie w sprawie konkretnych środków, jakie Grecja powinna podjąć w celu pełnego wdrożenia norm w dziedzinie azylu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-17
 
 
KE o sytuacji w Polsce
W następstwie intensywnych rozmów, prowadzonych z władzami polskimi od 13 stycznia, KE uznała za niezbędne sformalizowanie swojej oceny bieżącej sytuacji w formie wspomnianej opinii. Jak przewidziano w ramach na rzecz praworządności, jest to pierwszy krok podejmowany przez Komisję w tym procesie. W opinii zawarte są zastrzeżenia Komisji. Służy ona skoncentrowaniu dialogu prowadzonego z polskimi władzami na znalezieniu rozwiązania.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-09
 
 
Podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
31 maja w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - Innowacje.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-02
 
 
Zapraszamy na szkolenie - "VAT 2016 - bieżące problemy, najnowsze interpretacje i orzecznictwo"
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski działającym przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza przedsiębiorców - producentów wszystkich sektorów, do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.: "VAT 2016 - bieżące problemy, najnowsze interpretacje i orzecznictwo"
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-02
 
 
LIFE: Polska nagrodzona
Dwa projekty z Polski otrzymały nagrody LIFE Best dla najlepszych działań na rzecz środowiska w 2015 r. W sumie w finale znalazło się 11 laureatów. – Te innowacyjne projekty dowodzą, że nawet działalność na skromną skalę może przynosić imponujące rezultaty, które można wykorzystać w innych krajach dla wspólnego dobra – mówił komisarz Karmenu Vella.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-06-01
 
 
Informacja
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski będzie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-05-25
 
 
Rozmowy o Trybunale
W pełni zgadzam się z panią premier Beatą Szydło, że to wewnętrzny problem Polski, którego rozwiązanie można wypracować tylko w Polsce – mówił Frans Timmermans. Pierwszy Wiceprzewodniczący KE przyjechał do Warszawy w ramach dialogu z polskim rządem.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-05-25
 
 
Nagroda dla Polski
Polskie Centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego znalazło się wśród laureatów tegorocznej Nagrody Doskonałości w ramach Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyróżnienia przyznaje się w uznaniu starań o poprawę bezpieczeństwa na drogach, które znacząco przyczyniają się do zmniejszania liczby śmiertelnych ofiar wypadków w Europie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-05-23
 
 
Papierosy bez smaku!
Ostrzeżenia o szkodliwości palenia na 65 proc. powierzchni paczki papierosów, zakaz sprzedaży aromatyzowanych produktów tytoniowych, wycofanie z obrotu paczek mniejszych niż 20 sztuk papierosów - to zmiany, jakie wprowadza Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych. Jej zapisy państwa członkowskie powinny były wprowadzić do prawa krajowego do 20 maja 2016 roku.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-05-23
 
 
Unia celna prostrza i sprawniejsza
1 maja weszły w życie nowe przepisy prawa celnego. Ułatwią one handel w Europie, a konsumentom zapewnią lepszą ochronę przed nielegalnymi i podrobionymi towarami. Nowy unijny kodeks celny przewiduje m.in. całkowite przejście na „bezpapierowe”, w pełni elektroniczne systemy celne oraz wprowadza przyspieszone procedury dla wiarygodnych przedsiębiorstw przestrzegających przepisów.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-05-06
 
 
Prognoza wzrostu
Polska będzie wśród europejskich liderów biorąc pod uwagę tempo rozwoju gospodarczego – przewiduje wiosenna prognoza gospodarcza. Zgodnie z oceną Komisji Europejskiej, wzrost Produktu Krajowego Brutto w 2016 r. wyniesie w Polsce 3,7 proc., zaś w przyszłym roku – 3,6 proc. W tym samym okresie gospodarki strefy euro również będą się rozwijać, jednak w wolniejszym tempie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-05-05
 
 
Internet bez barier
Strony internetowe instytucji publicznych w UE będą wkrótce dostępne dla osób niepełnosprawnych – niewidomych, niesłyszących i niedosłyszących. Dyrektywa, uzgodniona przez PE, KE i Radę UE dotyczy witryn elektronicznych i aplikacji mobilnych m.in. urzędów, sądów, policji, państwowych szpitali, uczelni i bibliotek. Obecnie w UE około 80 mln osób dotkniętych jest niepełnosprawnością, ale wraz ze starzeniem się społeczeństw liczba ta rośnie.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-05-04
 
 
Ogłoszenie
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski będzie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-04-28
 
 
Przejrzysta współpraca
Do 1 czerwca można wziąć udział w konsultacjach na temat międzyinstytucjonalnego rejestru przejrzystości – chodzi o stworzenie czytelnych relacji między instytucjami UE a przedstawicielami grup interesów, które usiłują wpływać na ich prace. Docelowo powstanie specjalny rejestr, który obejmie Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej oraz Komisję.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-04-28
 
 
KE prosi Google o wyjaśnienia
Firma Google narusza unijne zasady ochrony konkurencji – uważa KE. To pierwszy etap postępowania wyjaśniającego, które dotyczy m.in. preinstalowania przeglądarki internetowej na urządzeniach mobilnych z systemem Android.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-04-22
 
 
Zdrowe miejsca pracy
"Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych" – to dwuletnia ogólnoeuropejska kampania informacyjna KE i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), uruchomiona we współpracy z holenderską prezydencją UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-04-18
 
 
Zaproszenie na pokaz filmu "Mustang" oraz debatę pn.: "Czy przemoc dotyka również Ciebie?"
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski i Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza wszystkich chętnych a w szczególności uczniów szkoł gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do udziału w pokazie filmu i dyskusji z publicznością.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-04-13
 
 
Nowy dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce
Komisja Europejska mianowała Marka Prawdę dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dr Marek Prawda, który obejmie stanowisko 1 kwietnia 2016 r., ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dyplomacji. Od początku lat 90. pracował zarówno w Warszawie jak i poza Polską. Od września 2012 r. do marca 2016 r. był stałym przedstawicielem Polski przy Unii Europejskiej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-04-01
 
 
Pomoc dla Syrii
W środę Komisja Europejska przyjęła warty 30 mln euro program, dzięki któremu UE dostarczy mleko 350 tys. dzieciom z Syrii. Inicjatywa KE wspomoże również unijnych rolników, a w szczególności producentów nabiału.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-31
 
 
Uciekinierki. Jak pomóc uchodźczyniom?
Kobiety-uchodźcy stanowią coraz większą grupę wśród uciekinierów ze stref konfliktu, a ich sytuacja jest znacznie trudniejsza niż uchodźców-mężczyzn. To wymaga dostosowania procedur azylowych w krajach Unii Europejskiej - mówili uczestnicy debaty "Uciekinierki. Jak Polska i Europa może pomóc uchodźczyniom?" zorganizowanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce i Instytut Spraw Publicznych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-30
 
 
Życzenia Wielkanocne
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Partnerom, Przyjaciołom, Klientom i Współpracownikom, aby czas świąt był okazją do odpoczynku i zadumy, a także wypełniał Wasze serca nadzieją i dodawał sił, tak byście mogli zrealizować wszystkie swoje plany życzy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-25
 
 
Co blokuje e-handel ?
Choć coraz więcej towarów i usług sprzedaje się on line, to transgraniczny e-handel w UE rośnie bardzo powoli. Wstępne wnioski płynące z przeprowadzonego przez KE badania sektora handlu elektronicznego pokazują powszechność blokowania geograficznego w UE. Teraz Komisja przystąpi do analizy i konsultacji, które mają wykazać, czy i kiedy blokowanie narusza zasady konkurencji.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-18
 
 
Porozumienie z Turcją
- Dni nielegalnej imigracji do Europy dobiegły końca - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk po nadzwyczajnym szczycie UE-Turcja w Brukseli. Szefowie państw i rządów Unii ustalili z delegacją Ankary m.in. zasady odsyłania nielegalnych migrantów oraz przyspieszenie wypłaty 3 mld euro w ramach pomocy dla Turcji w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-11
 
 
Powrót do strefy Schengen
Nawet 18 mld euro – tyle rocznie może kosztować kraje UE ewentualne przywrócenie kontroli na wewnętrznych granicach wspólnoty. Polska znalazłaby się wśród tych państw, które poniosłyby największe straty. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła szczegółowy plan działania, który ma przywrócić normalne funkcjonowanie strefy Schengen do końca 2016 roku. - Strefa jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej – przypomniał pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-10
 
 
Równość kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przedstawiciele Komisji Europejskiej zaapelowali o dążenie do pełnego równouprawnienia płci. – Unia Europejska bezwzględnie sprzeciwia się wszelkim przejawom seksizmu, dyskryminacji, przemocy wynikającej z różnicy płci oraz nierównościom.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-09
 
 
EBI: 5,5 mld dla Polski
Modernizacja polskich miast, promowanie ważnych inwestycji w obszarze energetyki, zwiększania finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw działających na rynku krajowym – to tegoroczne priorytety Europejskiego Baku Inwestycyjnego dla Polski. Wiceprezes EBI László Baranyay podsumował również miniony rok – polska gospodarka otrzymała w tym czasie wsparcie finansowe przekraczające 5,5 mld euro.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-04
 
 
Szybka reakcja na kryzys
Kryzys związany z napływem uchodźców nadal stanowi ogromne wyzwanie dla wielu państw członkowskich UE. Dlatego Komisja Europejska opracowała szybszą metodę udzielania pomocy, aby zaradzić kryzysom humanitarnym o dużym zasięgu występującym na terytorium Unii. By uruchomić nowy mechanizm, potrzebne są pieniądze. KE zwróciła się do Rady UE i Parlamentu Europejskiego o zgodę na nadzwyczajne wykorzystanie 700 mln euro.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-03-03
 
 
Znasz Europe Direct?
Jakich informacji o UE potrzebujesz? Czy kiedykolwiek kontaktowałeś się z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w swoim miejscu zamieszkania lub regionie? Komisja Europejska właśnie rozpoczęła konsultacje społeczne, których celem jest usprawnienie działania sieci, która w całej Europie ma już około 500 punktów informacyjnych.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-29
 
 
Na ratunek przyrodzie
W ciągu ostatnich lat radyklanie wzrósł nielegalny handel dziką przyrodą. Szacuje się, że rocznie zorganizowane grupy przestępcze zarabiają na tym procederze od 8 do 20 mld euro co jest porównywalne z handlem narkotykami, ludźmi czy bronią. Dlatego KE przyjęła plan działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką przyrodą na terytorium UE, który wzmacnia też rolę wspólnoty w zwalczaniu tego typu przestępstw w skali globalnej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-26
 
 
Cyfrowa Europa musi przyspiieszyć
Polska znalazła się wśród tych krajów UE, które wciąż nie w pełni wykorzystują możliwości epoki cyfrowej – chodzi o dostęp do internetu, umiejętności cyfrowe, handel elektroniczny i e-administrację. Komisja Europejska opublikowała właśnie indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Wynika z niego m.in., że cyfrowa Europa wciąż jest za gospodarkami Japonii, USA i Korei Południowej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-25
 
 
Jak łączyć fundusze
KE opublikowała nowe wytyczne dotyczące łączenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). – Te wskazówki zawierają praktyczne porady dla przedsiębiorstw poszukujących finansowania dla swoich projektów – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Jyrki Katainen.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-24
 
 
Porozumienie z Londynem
Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych rozwiązań – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Po dwudniowych negocjacjach brukselski szczyt (18-19 lutego) szefów państw i rządów UE zakończył się porozumieniem w sprawie nowych warunków członkostwa Wielkiej Brytanii we wspólnocie. Premier David Cameron zapowiedział, że – zgodnie z wyborczą obietnicą – ogłosi referendum w tej sprawie i zarekomenduje, aby Brytyjczycy zagłosowali za pozostaniem ich kraju w Unii Europejskiej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-23
 
 
Zgoda przez internet
Jesteś niezadowolony z towaru zamówionego przez internet? Sprzedawca nie chce go wymienić? Komisja Europejska właśnie uruchomiła wielojęzyczną platformę internetowego rozstrzygania sporów. Można z niej korzystać niezależnie czy towar został kupiony w kraju czy zagranicą. Alternatywne rozstrzyganie sporów jest szybkim i niedrogim sposobem uzyskania porozumienia - rozstrzygnięcie sporu zabiera średnio 90 dni.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-17
 
 
Delegacje posłów z wizytą w Turcji
Turcja przyjęła ponad 2,5 mln uchodźców z Syrii, w 2015 roku przez Turcję przybyła większość z ponad miliona uchodźców, którzy dotarli do Unii Europejskiej. Na styczniowej sesji plenarnej posłowie dyskutowali o funduszu o wartości 3 mld euro na pomoc syryjskim uchodźcom, przebywającym w Turcji. W tym tygodniu do Turcji udają się dwie delegacje posłów – z Komisji Budżetowej i Komisji Wolności Obywatelskich, by ocenić sytuację na miejscu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-12
 
 
"112" ratuje życie
11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. W sierpniu minie 25 lat odkąd usługa ta została wprowadzona w życie. Mimo to wciąż tylko co drugi mieszkaniec wspólnoty wskazuje 112 jako numer pozwalający na uzyskanie pomocy we wszystkich krajach UE.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-12
 
 
Gospodarka Unii Europejskiej: nowe wyzwania
Polska gospodarka będzie rosła w tempie ponad 3 proc. PKB w obecnym i przyszłym roku – przewiduje Komisja Europejska w zimowej prognozie gospodarczej. Ożywienie utrzyma się w całej gospodarce europejskiej, jednak tempo wzrostu, napędzanego głównie konsumpcją, będzie umiarkowane. Wynika to m.in. ze spowolnienia tempa rozwoju Chin, osłabienia światowego handlu i napięć geopolitycznych w najbliższym otoczeniu Europy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-05
 
 
Blokada kont terrorystów
Monitorowanie przepływów finansowych oraz niszczenie źródeł dochodów – to podstawowe założenia planu działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu, który zaprezentowała Komisja Europejska. - Wykrywając i niszcząc źródła finansowania możemy ograniczyć terrorystom możliwości podróżowania, zakupu broni i materiałów wybuchowych, planowania ataków oraz szerzenia nienawiści i strachu w internecie – mówi wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-04
 
 
Auta godne zaufania
Komisja Europejska zaostrza przepisy, by zwiększyć bezpieczeństwo aut i zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Propozycje obejmują m.in. badanie emisyjności silników samochodowych w warunkach rzeczywistych a nie laboratoryjnych, wyrywkowe kontrole aut dopuszczonych już do rynku w danym kraju oraz wzmocnienie systemu homologacji. Propozycje Komisji powstały jeszcze przed ujawnieniem, że koncern Volkswagena fałszował odczyty jakości spalin w części sprzedawanych aut.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-02-01
 
 
Zaproszenie - Webinarium "Aplikacja bez problemu".
Zapraszamy przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji nienastawionych na zysk, do udziału w webinarium pt. "Aplikacja bez problemu". Webinarium jest adresowane do osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w obszarze pamięci europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego w programie "Europa dla obywateli".
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-27
 
 
UE: inwestujemy w ludzi
Pomimo wciąż wysokiego bezrobocia pracodawcy w UE nadal mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na niektóre stanowiska. Problemem jest też niedostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy – wynika z przeglądu „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie”. Drogą do wzrostu gospodarczego powinno być dalsze inwestowanie w ludzi.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-25
 
 
Legitymacja zawodowa
Pielęgniarze odpowiedzialni za opiekę ogólną, farmaceuci, fizjoterapeuci, przewodnicy górscy i pośrednicy w handlu nieruchomościami mogą od teraz szybciej znaleźć pracę w swoim zawodzie w innych krajach UE. Europejska legitymacja zawodowa ułatwi swobodny przepływ pracowników poprzez uproszczenie procedury potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uznanych w innym kraju Unii.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-20
 
 
Juncker: plan na Nowy Rok
Potrzebny jest dialog – mówił Jean-Claude Juncker na temat ostatnich relacji Komisji Europejskiej z Polską. Szef KE spotkał się z dziennikarzami na noworocznej konferencji prasowej, na której zaprezentował plan prac Komisji w 2016 r. Priorytetem pozostaje zażegnanie kryzysu uchodźczego oraz realizacja Planu Inwestycyjnego, którego wartość ma sięgnąć 315 miliardów euro.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-18
 
 
Sytuacja migrantów w Polsce
Sytuacja migrantów i uchodźców w Polsce – to temat misji informacyjnej przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), która przyjedzie do Warszawy w dniach 18-19 stycznia br. Celem delegacji rozpoznanie problemów i potrzeb, a także wskazanie sukcesów, najlepszych praktyk i niektórych wyzwań organizacji społeczeństwa obywatelskiego starających się zaradzić obecnemu kryzysowi migracyjnemu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-15
 
 
Komisja Europejska ocenia sytuację w Polsce
Komisja Europejska rozpoczyna dialog z polskimi władzami o ramach państwa prawnego. Chodzi o ustalenie faktów związanych z ostatnimi zmianami legislacyjnymi obejmującymi Trybunał Konstytucyjny i media publiczne. Przed podjęciem decyzji Kolegium Komisarzy przeprowadziło debatę orientacyjną na temat sytuacji w Polsce.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-14
 
 
Podatkowe ulgi nielegalne
Selektywne korzyści podatkowe przyznane przez Belgię w ramach systemu opodatkowania nadmiernych zysków są nielegalne w świetle unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa – uznała KE. Z systemu skorzystało co najmniej 35 korporacji wielonarodowych, głównie z UE. Teraz będą one musiały uiścić niezapłacone podatki w Belgii – w sumie około 700 mln euro.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-12
 
 
"Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 rokku?" - zaproszenie na konferencję
Marjeta Jager, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju, będzie gościem specjalnym konferencji „Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?”, która odbędzie się w Warszawie w czwartek 21 stycznia 2016 r. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Komisja Europejska w Polsce. W debacie uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele polskiego MSZ, ONZ, banku Światowego, akademicy i eksperci organizacji pozarządowych. Zainteresowanych udziałem prosimy o zarejestrowanie się do 18 stycznia.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-08
 
 
Stolice Kultury 2016
Dwa miasta na dwóch krańcach Europy – Wrocław i San Sebastian – będą w 2016 r. wizytówkami jednego z najbardziej rozpoznawalnych projektów UE. Europejskie Stolice Kultury są wybierane już od 31 lat. Oficjalna inaugurację w Polsce zaplanowano na 15-17 stycznia, zaś w Hiszpanii – 23 stycznia. W tym samym dniu we Wrocławiu w Hali Stulecia wystapi legendarny kompozytor muzyki filmowej Ennio Morricone.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-07
 
 
Erobarometr na Nowy Rok
Najistotniejszymi problemami dla Europy są obecnie migracja, zagrożenie terroryzmem oraz sytuacja gospodarcza – to opinie Polaków zapytanych w ramach badania opinii Standardowy Eurobarometr – Jesień 2015. W kraju największe zmartwienia to – zdaniem Polskich respondentów – bezrobocie, inflacja, system ubezpieczeń społecznych oraz dług publiczny. Jednocześnie większość pytanych uznaje, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest dobra.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-01-05

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: 62 735 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u