A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Urodziny Europejskiego Korpusu Solidarności
Urodziny Europejskiego Korpusu Solidarności
[2017-12-19] Urodziny Europejskiego Korpusu Solidarności

Rok po uruchomieniu Europejski Korpus Solidarności liczy już 42745 młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich, z czego 2166 rozpoczęło już pracę w 1434 organizacjach. - Uczestnictwo w EKS to nie tylko wspaniały sposób na okazanie solidarności. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą też rozwijać nowe umiejętności i wzbogacić swoje CV – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: - Młodzi ludzie będą pracować nad kluczowymi projektami, zawierać przyjaźnie na całe życie i jednocześnie robić coś dobrego dla naszego społeczeństwa, a wszystko to pod egidą Europejskiego Korpusu Solidarności.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział: - Bardzo się cieszę, że tak wiele młodych osób w całej Europie wierzy w solidarność i angażuje się w wolontariat, staże lub pracę na rzecz innych osób. Rok po uruchomieniu Europejskiego Korpusu Solidarności wiele z nich już czegoś dokonało, niosąc pomoc i nadzieję potrzebującym. Czekamy teraz na sprawne przyjęcie specjalnej podstawy prawnej i budżetu na nadchodzące lata, aby urzeczywistnić potencjalne korzyści z funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności.

Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen dodała: - Uczestnictwo w Europejskim Korpusie Solidarności to nie tylko wspaniały sposób na okazanie solidarności. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą też rozwijać nowe umiejętności i wzbogacić swoje CV. Mam nadzieję, że nasz wniosek dotyczący wzmocnienia Europejskiego Korpusu Solidarności zostanie wkrótce przyjęty, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze bardziej zwiększyć możliwości dla naszej młodzieży.

Od momentu inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności jego uczestnicy działają w całej Europie. Na przykład w sierpniu 2017 r. do Nursji we Włoszech przybyła pierwsza grupa wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, aby pomóc w prowadzonych tam pracach związanych z naprawianiem szkód i przywracaniem usług społecznych dla lokalnej społeczności dotkniętej silnymi trzęsieniami ziemi, które nawiedziły region rok wcześniej. Łącznie do 2020 r. społeczności włoskie dotknięte tymi trzęsieniami ziemi będzie wspierać 230 członków Europejskiego Korpusu Solidarności. Inni członkowie korpusu pracują na przykład z młodzieżą ze środowisk mniej uprzywilejowanych lub mających specjalne potrzeby, z uchodźcami lub osobami starszymi, od Rotterdamu w Holandii po Aveiro w Portugalii i w wielu innych miejscach w Europie.

W Parlamencie Europejskim i Radzie trwa obecnie debata nad wnioskiem Komisji w sprawie wzmocnienia Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez przydzielenie mu własnego budżetu i zapewnienie podstawy prawnej jego funkcjonowania, a także w sprawie rozszerzenia zakresu jego działalności. Na posiedzeniu Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w dniu 20 listopada 2017 r. państwa członkowskie osiągnęły nieformalne porozumienie w tej kwestii, które kładzie podwaliny pod ostateczne porozumienie z Parlamentem Europejskim.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który oferowałby młodym ludziom w wieku 18–30 lat możliwość udziału w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE.

Dwa miesiące później uruchomiono Europejski Korpus Solidarności i postawiono sobie za cel zaangażowanie w jego działania do końca 2020 r. 100 tys. młodych ludzi.

W pierwszej fazie funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności zainicjowano osiem różnych programów w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach solidarnościowych w zakresie reagowania na trudne sytuacje w całej UE. Uczestnictwo jest korzystne nie tylko z punktu widzenia rozwoju osobistego młodzieży, aktywnego zaangażowania w życie społeczne i zwiększenia szans na zatrudnienie, ale również wspiera organizacje pozarządowe, organy krajowe i przedsiębiorstwa w ich staraniach mających na celu sprostanie wyzwaniom o charakterze społecznym i innym.

Po rozpoczęciu w marcu 2017 r. procesu łączenia wolontariuszy z organizacjami w lipcu uruchomiono część korpusu dotyczącą miejsc pracy i staży, która obejmuje dwa projekty, zarządzane przez publiczne służby zatrudnienia we Włoszech i Francji i wspierane przez Komisję Europejską. Projekty te zapewniają 6 tys. młodych osób miejsca pracy lub staże w dziedzinie działań solidarnościowych w innym kraju UE.

Komisja stara się zapewnić korpusowi solidne podstawy. W tym celu 30 maja 2017 r. przedstawiła wniosek dotyczący jego budżetu, który w latach 2018–2020 miałby wynieść 341,5 mln euro, oraz odpowiedniej podstawy prawnej. Oprócz tego Komisja wystąpiła z propozycją rozszerzenia możliwości dla młodych ludzi. Oprócz wolontariatu, staży i miejsc pracy w przyszłości Europejski Korpus Solidarności zapewniłby uczestnikom także możliwość stworzenia własnego projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.

W dniu 17 listopada w Göteborgu (Szwecja), podczas obiadu roboczego dotyczącego kształcenia i kultury, przewodniczący Jean-Claude Juncker zachęcił przywódców UE, aby do 2025 r. postarali się osiągnąć docelowy poziom 1,5 mln uczestników w Europejskim Korpusie Solidarności, co wymagałoby budżetu w wysokości 6 mld euro na lata 2021–2027.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u